orcompetition

کمیته داوری مسابقه

کمیته داوری مسابقه داوری و تصحیح پاسخ های دریافت شده از طرف شرکت کنندگان را بر عهده دارد. این کمیته از اساتید دانشگاه های برتر کشور تشکیل شده اند که در این زمینه مسابقه ORC را همراهی میکنند.

آقای دکتر مصطفی زندیه
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
آقای دکتر مهدی بیجاری
استاد دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر احسان نیک‏بخش
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
دانشگاه تربیت مدرس
آقای دکتر مهدی مهنام
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر مجید رفیعی
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر محمدرضا یدالله پور
عضو هیئت مدیره 
شرکت تاکبن
آقای مهندس حسن اعلام پور
رئیس قسمت بهبود عملیات واحد مهندسی صنایع 
شرکت فولاد مبارکه اصفهان

کمیته طراحی مسابقه

این کمیته نیز یکی از کمیته های علمی مسابقه است که وظیفه طراحی سوالات مسابقه و اعتبار سنجی آن ها را بر عهده دارد.

آقای دکتر مهدی مهنام
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر محمد رئیسی نافچی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای دکتر مهدی ایرانپور
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان
آقای مهندس یاسر ملکیان
دانشجوی مقطع دکترا
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان 
آقای مهندس علی آقاداودی جلفائی
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‏ ها
دانشگاه صنعتی اصفهان 
آقای مهندس مهدی اشرفی
رئیس واحد سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری
شرکت فولاد مبارکه اصفهان
آقای مهندس احمدرضا آزادی
شرکت تاکبن