orcompetition

شروع مسابقه ORC

مسابقه ORC (Operations Research Competition) به همت دانشکده صنایع و سیستم های دانشگاه صنعتی اصفهان و با همکاری اساتیدی از دانشگاه های برتر کشور و کارشناسانی از صنعت کار خود را آغاز کرده است. رقابت در این مسابقه در حوزه مدل سازی و بهینه سازی است.

شرکت کنندگان حتما به تاریخ های مهم گفته شده در شبکه های اجتماعی (تلگرام و اینستاگرام) مسابقه توجه داشته باشند. همچنین درصورت مشکل در هرقسمت از مسابقه میتوانند با پشتیبانی مسابقه در ارتباط باشند.

توصیه می شود قبل از ثبت نام حتما قوانین و شرایط و همچنین روند مسابقه مطالعه شود.