orcompetition

OR Competition

بزرگ ترین مسابقه مدل سازی و بهینه سازی کشور

       دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ­های دانشگاه صنعتی اصفهان، با هدف آشنایی بیشتر شرکت‏ کنندگان با مسائل واقعی و همچنین به چالش کشیدن مهارت‏ های مختلف در زمینه مدل‏سازی، بهینه ‏سازی و کار تیمی، تصمیم به برگزاری این مسابقه گرفته است. امید است با برگزاری این مسابقه شرکت‏ کنندگان با چالش‏ ها و مسائل روز صنعت آشنا شده و بتوانند دانش نظری را به طور عملی پیاده سازی کنند و کاربرد مباحث بهینه‏ سازی را بیش از پیش بشناسند. کار بر روی مسائل بهینه‏ سازی، در قالب یک مسابقه باعث می‏شود شرکت‏ کنندگان علاوه بر محک زدن سطح علمی و مهارتی خود، رقابت مهیّجی را در این زمینه تجربه کنند. 
       برگزاری این چالش در یک فضای تیمی، می‏تواند باعث تقویت مهارت­ های ارتباطی و کار گروهی شرکت‏ کنندگان شود. با توجه به اینکه حامیان مسابقه از کارخانه ها و شرکت های مطرح کشور هستند، این رویداد منجر به شکل­ گیری بستر ارتباطی مناسب میان صنعت و دانشگاه خواهد بود. ارتباطی که یکی از ثمره­ های آن آشنایی و شناخت بیشتر از پتانسیل­ های شرکت‏ کنندگان و استفاده از این پتانسیل­ ها در راستای برطرف کردن موانع و حل مسائل است.